Regulamin rozgrywek ASG Corps Lublin!


Limit FPS: 350
Teren to odpowiednik 'kill-house pod chmurką' z licznymi przeszkodami oraz budynkami

- Do gry przystąpic mogą osoby: Powyżej 16 lat, za pisemną zgodą opiekuna.
- Grę rozpoczyna i kończy sygnał dźwiękowy (Gwizdek). - Minimalna odległość z jakiej mamy prawo strzelać to 5 metrów.
- Gracz ponosi pełna odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt oraz wszelkie szkody wyrządzone podczas rozgrywki.
- Gracze pod wpływem alkoholu zostają automatycznie wykluczeni z gry.
- Każdy uczestnik rozgrywek oświadcza iż wyraża zgodę na nieodpłatne wykożystanie i przetwarzanie materiałów multimedialnych, tj. zdjęcia i filmy zealizowane podczas rozgrywek AsgCorps
- Kazdy gracz ma obowiazek posiadac Atestowane okulary/gogle oraz Maskę stalker.
- Kazdy gracz zobowiazany jest do dbania o bezpieczenstwo swoje i innych graczy.
- W strefie offgame wypinami magazynki i zabezpieczamy replikę.
- Dopuszczamy kazdy rodzaj repliki, wymogiem jest tylko zachowanie limitu fps.
- Bezwzględny zakaz piro/granatów hukowych/dymnych/i wszelkie takie takie.
- "Pacowanie" podczas gry nie obowiązuje. Zalecamy gumowe noże / broń boczną.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki/uszczerbki na zdrowiu jak i sprzęt/auta pozostawione na terenie gry.

Powrót do strony głównej!