Witaj na stronie ASG Corps Lublin!

Wszelkie opłaty uiszczamy na miejscu, podczas wpisywania na listę uczestnictwa.


Cena z własnym sprzętem - 10zł/osoba
Cena za wynajęcie od nas sprzętu - Replika ASG, kulki, mundur - 40zł/osoba


Wszelkie informacje dt. obsługi repliki jak i zasad bezpiczeństwa, przedstawione zostaną po przybyciu na miejsce rozgrywki.

Powrót do strony głównej!